Συγκέντρωση εργαζομένων της ΣΚΟΤ στην Ελευσίνα, Μεγάλη Τρίτη 11/4/2017, 6μμ

Σαν Attack στην ανεργία και την επισφάλεια στηρίζουμε τον αγώνα των εργατριών και των εργατών της εταιρείας ΣΚΟΤ για μόνιμη και σταθερή δουλειά και για κατάργηση της εκ περιτροπής εργασίας […]

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΓΩΝΑ & ΔΙΑΛΟΓΟΥ της ATTACK στην ανεργία και την επισφάλεια

για το συντονισμό, την κοινή δράση, την ανώτερη συσπείρωση Η ATTACK θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη «Σύσκεψη ενάντια στην ανεργία και τις ελαστικές σχέσεις εργασίας» που κάλεσε η Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων […]